Zat 19 Nov 16:00 ALV Rood Wit

De geplande datum voor de algemene ledenvergadering is zaterdag  19 november om 16:00 uur.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Rood-Wit aan het kapittelland. Op deze vergadering zijn alle leden van harte uitgenodigd. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: notulen vorige vergadering, jaarverslag van de voorzitter, verslag penningmeester, mededelingen en de rondvraag.

Het bestuur van Rood Wit hoopt op een grote belangstelling van de leden voor deze vergadering.