Ton Gerrits gestopt als secretaris

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Ton aangeven te stoppen als secretaris van onze club. Hij blijft nog wel actief binnen de club voor het uitvoeren van niet bestuurlijke taken zoals het maken van programmaboekjes, helpen bij de woensdagochtend ploeg en het verzorgen van de boodschappen voor in de kantine.

Wij zijn Ton dankbaar voor al het werk wat hij voor de club heeft gedaan en nog steeds blijft doen.

Het drietallige bestuur doet hierbij een dringende oproep aan alle leden binnen de vereniging om te zoeken naar een nieuwe secretaris die (een deel van) de taken van Ton m.b.t. het secretariaat kan en wil overnemen. Iemand die zich geroepen voelt, kan contact opnemen met de huidige bestuursleden.

Sjaak Kamps, Pim Krebbers en Stefan Hopmans.