Sponsoring

Een vereniging kost geld. Leden betalen hun contributie. Die houden wij het liefst zo beperkt mogelijk om de drempel laag te houden. Daarnaast mogen wij ons gelukkig prijzen met heel veel vrijwilligers die hun kostenloze bijdrage leveren om zo de vereniging draaiend houden. Verder wordt er oud papier ingezameld en zijn er nog wat activiteiten om de clubkas te spekken. En er zijn sponsors. Gelukkig kennen we die in een ruime hoeveelheid, maar we hebben ze ook hard nodig. Om een goed contact met bestaande sponsors te onderhouden en om nieuwe sponsors te werven kent Rood Wit een sponsorcommissie.

Deze commissie stelt zich ten doel om het bestaande Rood Wit sponsornetwerk te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Er zijn vele manieren om Rood Wit te steunen. Dit kan financieel zijn, maar ook materieel. Op dit deel van de site treft u een overzicht aan met de sponsors die Rood Wit op wat voor manier dan ook sponsoren.

Wilt u meer informatie of wilt u sponsor van Rood Wit worden, neem dan contact op via sponsoring@roodwitgroesbeek.nl.

Sponsoring