Nieuwjaarsreceptie Rood Wit

Op vrijdag 1 januari vond de nieuwjaarsreceptie van Rood Wit weer plaats. Na iedereen een voorspoedig en sportief 2016 toegewenst te hebben, blikte kersvers voorzitter Sjaak Kamps terug op het afgelopen jaar. Het was wederom een bewogen jaar waarin ons eerste elftal zich ternauwernood wist te handhaven in de eerste klasse. Halverwege dit seizoen is Rood Wit 1 terug te vinden in de middenmoot. Daarnaast vonden er diverse ontwikkelingen plaats op ons sportpark. Zo is het tweede veld voorzien van verlichting, is er in de nazomer een nieuwe keerwand geplaatst en is er hard gewerkt aan een nieuwe berging. Tot slot is afgelopen week de nieuwe website gelanceerd. Verder was voorzitter Sjaak Kamps verheugd te melden dat Henk Evers ook volgend seizoen hoofdtrainer zal zijn en dat ook de rest vast van de technische staf ongewijzigd blijft.

Na de jaarrede van voorzitter Kamps was het tijd voor de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar werden er zes jubilarissen gehuldigd voor hun 25, 40, 50 of 60 jarig lidmaatschap van Rood Wit. Sjaak Kamps had voor ieder een woordje en het bijbehorende speldje met oorkonde. De artners kregen een bloemetje. Voor zijn 25jarig lidmaatschap werd Thé Wijers gehuldigd. Willy Kleijnen en Marco Kamps zijn beiden 40 jaar lid. Gerrit Thijssen werd gehuldigd voor zijn 50jarig lidmaatschap. Tot slot werden drie jubilarissen gehuldigd voor hun 60jarig lidmaatschap. Dit waren Matje Schaap, Gerrie Hubbers en Jo Pouwels.