Nieuwjaarsreceptie

Op onze nieuwjaarsreceptie zijn zojuist onze jubilarissen Hennie Kersten, Jan Janssen (beide 25 jaar lid) en Ton Gerrits (40 jaar) gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap. Daarnaast werd bekend gemaakt dat Peter Janssen is benoemd tot lid van verdienste voor zijn grote inzet voor de vereniging. Tenslotte is Matje Spanjers uitgeroepen tot Grutste Snor, de eretitel voor de vrijwilliger van het jaar 2019!

Daarnaast wenst Rood Wit u uiteraard de beste wensen voor 2020!