Niet vergeten – Jaarvergadering

GROESBEEK – Op maandag 11 november houdt Rood Wit haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De aanvang is weer om 20.00 uur in de kantine van de club.

Ook dit jaar weer een belangrijke vergadering voor deze vereniging. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: Notulen vorige vergadering, het verslag van de voorzitter en van de penningmeester, natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding van ons bestuur. Er staat nog een vacature open. De verkiezing van de kascontrolecommissie is er ook weer. Een belangrijk punt is de toekomst van de club. Tot slot ook nog een rondvraag. Ieder lid is van harte uitgenodigd zijn bijdrage aan de discussie te komen leveren. Het bestuur hoopt weer op een volle kantine.