Mededeling Bestuur

Aan alle leden van Rood Wit

Groesbeek, 19 januari 2020

Beste leden,

De geplande algemene ledenvergadering van 24 januari gaat niet door.

De oorspronkelijke reden voor deze vergadering zou de financiële situatie van de club zijn. Deze reden is echter niet meer van toepassing omdat een aantal leden van Rood Wit de continuïteit waarborgen voor nu en in de toekomst Hierdoor is er geen reden om deze zorg nog te hebben.

Verder was het de bedoeling om te praten over de mogelijke samenwerking met een andere verenging uit Groesbeek. Deze samenwerking gaat, in tegenstelling van wat in de krant staat (wij weten van niks), beslist niet door zodat ook dat geen reden is een vergadering te beleggen.

Met vriendelijke groeten,

Sjaak Kamps