Jaarvergadering Rood Wit

Op vrijdagavond 25 november wordt bij de Groesbeekse voetbalvereniging Rood-Wit de traditionele jaarvergadering gehouden.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Rood-Wit aan het kapittelland aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering zijn alle leden welkom. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: notulen vorige vergadering, jaarverslag van de waarnemend voorzitter, verslag penningmeester, mededelingen, verkiezing nieuwe bestuursleden en de rondvraag. Het bestuur van Rood-Wit hoopt op een grote belangstelling van de leden voor deze belangrijkste vergadering van het jaar.