Jaarvergadering 2022

Dit jaar word de ledenvergadering gehouden op zaterdag 19 november om 16:00 uur.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Rood-Wit aan het kapittelland. Op deze vergadering zijn alle leden van harte uitgenodigd. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: notulen vorige vergadering, jaarverslag van de voorzitter, verslag penningmeester, mededelingen en de rondvraag. Het bestuur van Rood-Wit hoopt op een grote belangstelling van de leden voor deze vergadering.