Geen Rood Wit activiteiten meer dit jaar

Door de corona maatregelen is het niet mogelijk om de activiteiten, die we normaal gesproken hebben, dit jaar door te laten gaan. Dat betekent dat de speurtocht niet kan worden gehouden. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst moeten we een jaar uitstellen. De gebruikelijke huldiging van de jubilarissen wordt daardoor ook verplaatst naar een ander moment ergens in het volgend jaar. Wanneer en hoe moeten we tegen die tijd bekijken. Zoals dat ook geldt voor de viering van ons 75 jarig bestaan. Dat blijft natuurlijk op de rol staan. Want onze feesten moeten we wel weer oppakken zodra dat veilig kan en mag.

We hopen ook dat het voetballen weer een aanvang kan krijgen maar gezien de situatie met het virus is de verwachting dat het nog maar de vraag is of dat weer in januari van start kan gaan. Afwachten wat de toekomst brengt en met welke maatregelen we nog te maken krijgen.

Er staat dus nog genoeg op de planning. Hou de berichten van de club in de gaten via de site en de app van “alle rood witters”.

Ik hoop snel tot ziens

Sjaak Kamps