CORONAREGELS Rood Wit

Het bestuur van Rood Wit heeft in het kader van de nog steeds voortdurende Coronacrisis een aantal maatregelen genomen om de start van het nieuwe seizoen en de heropening van het clubhuis en sportaccommodatie op de juiste manier te realiseren en in goede banen te leiden
Deze maatregelen zijn in afstemming met de door het RIVM opgestelde richtlijnen en de coronaprotocollen zoals die te vinden zijn op de website van de KNVB/NOC-NSF. De maatregelen voor de kantine zijn gebaseerd op het Protocol Heropening Horeca vanuit Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en met behulp van de checklist opstart sportkantines, die ter beschikking is gesteld door de KNVB en NOC-NSF.
Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de geldende regels en richtlijnen is het belangrijk om dat samen te doen met alle leden, ouders en gasten. Belangrijk hierin is ook het aanspreken van elkaar. Heb daarin respect voor elkaar en accepteer dat niet iedereen hetzelfde denkt over de maatregelen. En gebruik je gezonde verstand en neem daar waar je dat zelf kunt je verantwoordelijkheid.

Algemene regels.

• Houd 1,5 meter afstand.
• Heb je één van de volgende klachten: koorts, verhoging, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Kom dan niet naar het sportpark, maar laat je testen.
• Blijkt iemand in je omgeving, bijvoorbeeld binnen je team, ondanks klachten zich toch bij Rood Wit te vertonen? Spreek deze persoon er dan op aan en overtuig hem of haar ervan om terug te gaan naar huis en daar voorlopig te blijven.
• Als er binnen een team een melding is van een persoon die positief getest is, neem dan direct contact op met de trainer en/of leider, zodat na afstemming met het bestuur de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Maatregelen zullen in overleg met de GGD genomen worden.
• Reservespelers en teamofficials van 18 jaar of ouder houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de reservebank. Plaats stoelen naast de dug-out, deze mogen worden neergezet buiten de instructiezone richting cornervlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk zijn op de reservebank nemen plaats achter de omheining, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar en van anderen.

• We spreken elkaar aan als we niet voldoen aan de geldende regels. Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen doen en laten maar ook en vooral ook voor de gezondheid van elkaar.
Bij uitwedstrijden met de auto dragen alle inzittenen een mondkapje.
• Het bestuur heeft altijd de bevoegdheid om de regels af te dwingen en personen de toegang tot het clubhuis en sportpark te ontzeggen bij overtreding daarvan.

Regels inzake de bestuurskamer.

• Van de bezoekende vereniging zijn 2 bestuursleden welkom in de bestuurskamer van Rood Wit.
• Andere bestuursleden zijn natuurlijk hartelijk welkom op ons sportpark.

Regels inzake kleed- en doucheruimtes Rood Wit 1 en Rood Wit 2.

• Twee kleedkamers per team, 1.5 meter aanhouden.
• Er kan gedoucht worden, (maximaal 2 personen per doucheruimte).
• Teambesprekingen zijn niet toegestaan in de kleedkamers (ook niet in de rust) en dienen plaats te vinden op het speelveld.
• Bezoekers en niet spelers hebben geen toegang tot de kleedkamers.
• Bovenstaande geldt zowel voor thuis- als uitspelende teams.

Scheidsrechters.

• Kleedkamer beschikbaar
• Douche mag gebruikt worden

Regels met betrekking tot de kantine.
• Volg de aanwijzingen van barpersoneel en stewards, ga hier respectvol mee om.
• In de kantine geldt een looproute. (naar binnen via hoofdingang, naar buiten via nooduitgang). Buitenom naar de wc.
• Iedereen die in de kantine plaats wil nemen moet zich registreren. Dit kan ook door het scannen van de QR code.
• In de kantine is zitten verplicht. Als er geen plek meer is dan niet in de kantine blijven staan. Het aantal zitplaatsen per tafel staat vast. Tafels en stoelen moeten blijven staan.

Regels met betrekking tot wedstrijden/trainingen.

• Altijd de 1,5 meter afstand aanhouden bij bezoek aan wedstrijden.
• Toeschouwers van uit-clubs zijn welkom. (voorlopig).
• Door alle voorwaarden en protocollen die gelden op het sportpark waaronder de gezondsheidscheck en het invulformulier in acht te nemen bent u als lid van Rood Wit welkom. Echter het bestuur behoudt zich het recht om een maximum aantal supporters toe te laten per wedstrijd om de veiligheid en gezondheid van een ieder te kunnen waarborgen. Dit maximum aantal is exclusief bestuursleden, kaderleden, officials, vrijwilligers en barmedewerkers (en actieve voetballers). In geval het aantal van 250 toeschouwers bereikt is kan het bestuur de keuze maken om geen toeschouwers meer op het terrein toe te laten.
• Stemverheffing van spelers, coaches/leiders en publiek is niet toegestaan.

Tot Slot.
Het bestuur benadrukt dat we dit samen moeten doen, met iedereen die een Rood Wit hart heeft en met iedereen die een bezoek brengt aan ons mooie sportpark.
Help elkaar indien nodig, informeer iemand die onvoldoende weet van de maatregelen en houd rekening met elkaar. Indien nodig kun je elkaar ook aanspreken op een constructieve manier (niet iedereen weet er misschien voldoende van) op het niet nakomen van de regels en hang aan de bel op het moment dat je iets mist of dat er zaken zijn waar we nog in tekort schieten.
Als bestuur kunnen we niet alles regelen, laat staan voorzien; er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid.
Vragen/suggesties.
Vragen/suggesties met betrekking tot het coronabeleid binnen Rood Wit
secretaris@roodwitgroesbeek.nl