ALV Rood Wit zaterdag 22 januari om 16:00

De nieuwe geplande datum voor de algemene ledenvergadering wordt zaterdag  22 januari om 16:00 uur. Hopelijk kan de ALV dan doorgang vinden.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Rood-Wit aan het kapittelland. Op deze vergadering zijn alle leden van harte uitgenodigd. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: notulen vorige vergadering, jaarverslag van de voorzitter, verslag penningmeester, mededelingen en de rondvraag.

Het bestuur van Rood Wit hoopt op een grote belangstelling van de leden voor deze vergadering.