29 januari 15:00 ALV Rood Wit

De afgelaste algemene ledenvergadering zal, als de regels het toelaten, op zaterdag  29 januari gehouden worden. Aanvang om 15:00. Hopelijk kan de ALV deze maal doorgaan.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Rood-Wit aan het kapittelland. Voor deze vergadering zijn alle leden van harte uitgenodigd. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: notulen vorige vergadering, jaarverslag van de voorzitter, verslag penningmeester, mededelingen en de rondvraag.

Het bestuur van Rood Wit hoopt op een grote belangstelling van de leden voor deze vergadering.